Sạc Anker - An Toàn cho người sử dụng
Loa Anker - Cùng bạn thưởng thức âm nhạc
Loa Anker - Theo bạn khắp mọi nẻo đường
Cáp Anker - Bảo vệ SmartPhone tuyệt vời
Bao dao ốp lưng
Pin sạc dự phòng

DỊCH VỤ

  Bảo hành sữa chữa dịch vụ trong 3 tháng

  Sữa chữa nhanh chóng tất cả các dòng điện thoại

Phần cứng
Sửa lỗi wifi Galaxy A7

Sửa lỗi wifi Galaxy A7

850,000 đ

Sửa lỗi wifi Galaxy Note Edge

Sửa lỗi wifi Galaxy Note Edge

650,000 đ

Sửa lỗi wifi Galaxy Note 5

Sửa lỗi wifi Galaxy Note 5

1,000,000 đ

Sửa lỗi wifi Galaxy Note 4

Sửa lỗi wifi Galaxy Note 4

600,000 đ

Sửa lỗi wifi Galaxy Note 3

Sửa lỗi wifi Galaxy Note 3

400,000 đ

Sửa lỗi wifi Galaxy S7 Edge

Sửa lỗi wifi Galaxy S7 Edge

1,200,000 đ

Sửa lỗi wifi Galaxy S7

Sửa lỗi wifi Galaxy S7

1,000,000 đ

Sửa lỗi wifi Galaxy S6 Edge Plus

Sửa lỗi wifi Galaxy S6 Edge Plus

950,000 đ

Sửa lỗi wifi Galaxy S6 Edge

Sửa lỗi wifi Galaxy S6 Edge

900,000 đ

Sửa lỗi wifi Galaxy S5

Sửa lỗi wifi Galaxy S5

750,000 đ

Sửa lỗi wifi Galaxy S4

Sửa lỗi wifi Galaxy S4

500,000 đ

Sửa lỗi USB Galaxy A7

Sửa lỗi USB Galaxy A7

600,000 đ

Sửa lỗi USB Galaxy Note Edge

Sửa lỗi USB Galaxy Note Edge

800,000 đ

Sửa lỗi USB Galaxy Note 5

Sửa lỗi USB Galaxy Note 5

1,200,000 đ

Sửa lỗi USB Galaxy Note 4

Sửa lỗi USB Galaxy Note 4

500,000 đ

Sửa lỗi USB Galaxy S7 Edge

Sửa lỗi USB Galaxy S7 Edge

1,600,000 đ

Sửa lỗi USB Galaxy S7

Sửa lỗi USB Galaxy S7

1,200,000 đ

Sửa lỗi USB Galaxy S6 Edge Plus

Sửa lỗi USB Galaxy S6 Edge Plus

800,000 đ

Sửa lỗi USB Galaxy S6 Edge

Sửa lỗi USB Galaxy S6 Edge

750,000 đ

Sửa lỗi USB Galaxy S6

Sửa lỗi USB Galaxy S6

600,000 đ

Sửa lỗi USB Galaxy S5

Sửa lỗi USB Galaxy S5

400,000 đ

Sửa lỗi USB Galaxy S4

Sửa lỗi USB Galaxy S4

350,000 đ

Sửa lổi hiển thị LG v10

Sửa lổi hiển thị LG v10

600,000 đ

Sửa lổi hiển thị LG G4

Sửa lổi hiển thị LG G4

500,000 đ

Sửa lổi hiển thị LG G3

Sửa lổi hiển thị LG G3

400,000 đ

Sửa lổi hiển thị LG G2

Sửa lổi hiển thị LG G2

300,000 đ

Sửa lổi wifi LG v10

Sửa lổi wifi LG v10

700,000 đ

Sửa lổi wifi LG G4

Sửa lổi wifi LG G4

700,000 đ

Sửa lổi wifi LG G3

Sửa lổi wifi LG G3

650,000 đ

Sửa lổi wifi LG G2

Sửa lổi wifi LG G2

550,000 đ

Sửa lổi sạc nhanh LG v10

Sửa lổi sạc nhanh LG v10

600,000 đ

Sửa lổi sạc nhanh LG G4

Sửa lổi sạc nhanh LG G4

600,000 đ

Sửa lổi USB LG v10

Sửa lổi USB LG v10

450,000 đ

Sửa lổi USB LG G4

Sửa lổi USB LG G4

450,000 đ

Sửa lổi USB LG G3

Sửa lổi USB LG G3

300,000 đ

Sửa lổi USB LG G2

Sửa lổi USB LG G2

300,000 đ

Sự Hài Lòng của Khách Hàng là Tài Sản Quý Giá Nhất của chúng tôi
Lên trên
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...
XTmobile xin chào!!!